Tak jak we wszystkich sytuacjach, istnieją pewne zasady, których należy przestrzegać, aby poszkodowany był traktowany prawidłowo i nie był narażony na ryzyko z powodu nieostrożności. Tego nie należy robić w przypadku zwichnięcia lub zwichnięcia:

  • Nie zostawiaj ofiary w żadnym momencie, dopóki nie będzie mogła uczestniczyć w niej służba zdrowia, rodzina i tak dalej.
  • Nigdy nie próbuj zmieniać położenia stawu ani manipulować kończyną w jakikolwiek sposób. Jeśli okaże się, że jest to pęknięcie, spowodowałoby to duże szkody i dużo bólu, a jeśli manewr zostanie wykonany nieprawidłowo, może dojść do trwałego uszkodzenia.
  • Nie stosuj maści ani nie podawaj leków, chyba że wcześniej przepisał je lekarz.
  • Nie należy przenosić osoby z podejrzanym urazem szyi, kręgosłupa lub biodra. W przypadku, gdy jest to bezwzględnie konieczne, aby go zmobilizować (na przykład jest na drodze), ciągnij jego ubrania i nie rób gwałtownych ruchów.
  • Nie masuj obszaru zranionego przez zwichnięcie, ponieważ spowodowałoby to jedynie większe obrażenia i brak korzyści.

Wypadek - złamania, skręcenia, zwichnięcia (Wrzesień 2019).