Po ustaleniu martwicy kości lub stawu leczenie osteonekrozy Najbardziej skuteczna będzie chirurgiczna wymiana protezy w większości przypadków. Jednak i dopóki ten scenariusz nie zostanie osiągnięty, istnieje szereg środków, które należy wprowadzić. Wyróżnij się spośród nich odpocząć dotkniętego stawu, czasami z szokiem, to znaczy z pomocą kule, Środki te są bardziej skuteczne w przypadkach martwicy kości u dzieci.

W leczeniu martwicy kości konieczne będzie jej użycie środki przeciwbólowe, o różnej mocy w zależności od stopnia bólu. W przypadku martwicy kości związanej z alkoholizmem, zaprzestanie tego nawyku jest niezbędne do spowolnienia jego ewolucji. Przypadki związane z kortykosteroidami powinny być oceniane przez lekarza w przypadku, gdy istnieją alternatywne metody leczenia.

Wykorzystanie bisfosfoniany (alendronian, pamidronian itp.) odgrywa rolę sprzeczną. Z jednej strony zostały wskazane jako leczenie poprawiające mineralizację chorej kości, między innymi wskazaniami. Ale z drugiej strony są one związane z rozwojem martwicy żuchwy. Dlatego leki te muszą być ostrożnie traktowane przez lekarza podczas leczenia martwicy biodra lub dużych stawów ze względu na ryzyko, jakie stanowią.

W niektórych przypadkach i w celu jak najszybszego opóźnienia operacji można przeprowadzić mniej inwazyjne techniki, takie jak usunięcie małego stożka kości udowej (dekompresja) lub a przeszczeplub zdrowa kość na obszarze dotkniętym chorobą.

Wreszcie, gdy widoczne jest zniszczenie obszaru kości lub stawu, prawdopodobnie związane ze słabo kontrolowanym bólem i sytuacjami bezruchu i utraty jakości życia, proponuje się operację z uwzględnieniem proteza stawu jako najskuteczniejsza metoda. W przypadku biodra, jako najczęściej dotkniętego stawu, całkowita proteza biodro To rozwiązanie z lepszymi wynikami na dłuższą metę.

BÓL KOLAN DZIECI I MŁODZIEŻY - OSGOOD-SCHLATTER - TOP 3 ĆWICZENIA (Październik 2019).