The leczenie raka mózgu zależy od rodzaju, stopnia, zasięgu i lokalizacji guz, Możliwości terapeutyczne obejmują operację usunięcia guza, chemioterapii i radioterapii. Powszechnie stosuje się kilka z tych technik, łącząc je, aby uzyskać większą korzyść z raka. Wytyczne dotyczące leczenia powinny być nadzorowane przez lekarza specjalistę.

W glejakach o wysokim stopniu złośliwości leczenie, które osiągnęło lepsze wyniki i wyższy wskaźnik przeżycia pacjentów, stanowi kombinację zabiegu chirurgicznego (jeśli to możliwe), radioterapii i chemioterapii. W takich przypadkach zaleca się stosowanie radioterapii po operacji, z zastosowaniem technik, które pozwalają na jak największe ograniczenie obszaru naświetlanego, aby uniknąć uszkodzenia zdrowych tkanek mózgu.

Niektóre leki, które wykazały skuteczność w leczeniu pooperacyjnym tych nowotworów, to temozolomid, taksany i irynotekan.

Należy przeprowadzać okresowe monitorowanie pacjentów, wykonując rezonans mózgu, co sześć miesięcy w przypadku glejaków o niskim stopniu złośliwości, i co trzy miesiące w przypadku glejaków o wysokim stopniu złośliwości. W przypadkach, w których rezonans budzi wątpliwości, można wykonać kolejny test zwany pozytronową tomografią emisyjną (PET), który polega na ocenie bardziej lub mniej agresywnego zachowania guza, zgodnie z włączeniem glukozy lub innych znakowanych cząsteczek. ,

Nowotwory mózgu (Październik 2019).