Wczesne leczenie botulizmu znacznie zwiększa szanse na przezwyciężenie choroby, dlatego tak ważna jest wczesna diagnoza. The leczenie botulizmu Składa się z pięciu działań:

  • Zapobiegaj wchłanianiu toksyny: istnieją pojedyncze przypadki, w których wiadomo, że dana osoba właśnie wzięła jedzenie skażone toksyną botulinową. Zwykle ma to miejsce, gdy ogniska epidemii występują w rodzinie lub społeczności, a toksyczna żywność została zidentyfikowana. Kiedy to nastąpi, możesz wywołać wymioty na dotkniętej chorobą osobie, a także podawać środki przeczyszczające, aby oczyścić przewód pokarmowy, a toksyna nie zostanie wchłonięta.
  • Neutralizuj istniejącą toksynę: toksyna, która już przeszła do krwi, musi być bezużyteczna wstrzyknięcie immunoglobulin antytoksynowych, Są to przeciwciała, które wiążą się z toksyną i dezaktywują ją. Jest to jedyne specyficzne leczenie zatrucia jadem kiełbasianym.
  • Kontroluj objawyAby zapobiec osłabieniu mięśni, można stosować leki ułatwiające działanie acetylocholiny, takie jak te stosowane w miastenii. Inne objawy, takie jak suchość w ustach lub oczach, wymioty lub ból brzucha, można leczyć objawowo za pomocą nawodnienia, leków przeciwwymiotnych i leków przeciwbólowych.
  • Wstęp na oddział intensywnej opieki medycznej: Każdemu odurzonemu przez botulizm grozi śmierć. Możliwe, że osłabienie dotrze do mięśni oddechowych i nastąpi zatrzymanie krążenia. Dlatego konieczne jest wyczerpujące kontrolowanie pacjenta w OIOM, jeśli jest to konieczne, gdzie lekarze mogą działać z wykorzystaniem niezbędnej technologii w ciągu kilku sekund.
  • Rehabilitacja: Gdy choroba zostanie przezwyciężona, normalne jest, że osłabienie mięśni utrzymuje się przez pewien czas, a nawet pozostawienie kontynuacji ruchu i kontroli wyglądu. Aby przywrócić poprzednie warunki fizyczne, należy przeprowadzić intensywny plan rehabilitacji obejmujący ćwiczenia mięśniowe.

2. JAD KIEŁBASIANY- trucizna w imię piękna (Wrzesień 2019).