Nie ma leczniczego leczenia zespołu Angelmana, ale można leczyć jego objawy i, w zależności od każdego przypadku, można zaoferować specjalne środki wsparcia. Dlatego leczenie zespołu Angelmana Jest to leczenie wielodyscyplinarne, z indywidualizacją w zależności od przypadku.

Z medycznego punktu widzenia można leczyć różne zmiany związane z zespołem Angelmana, takie jak nadpobudliwość, padaczka, zaburzenia snu lub skolioza (odchylenie kręgosłupa):

  • W przypadku nadpobudliwości niektórzy pacjenci, których to dotyczy, mogą odnieść korzyści z leczenia metylofenidatem.
  • Napady zwykle wymagają leczenia lekami przeciwdrgawkowymi, chociaż wydaje się, że żaden lek nie jest bardziej skuteczny niż inny (ważna jest indywidualizacja w każdym przypadku). Ważne jest dokonywanie zmian przez neuropaediatrę.
  • Melatonina i terapie behawioralne mogą być przydatne w zaburzeniach snu, chociaż w najcięższych przypadkach można stosować nawet środki uspokajające.
  • Fizjoterapia jest ważna dla skoliozy, aby promować rozwój motoryczny dziecka.

Ważne jest również, aby leczenie obejmowało pole psychopedagogiczne. W tym celu należy stosować techniki relaksacyjne (w celu kontrolowania pobudliwości i poprawy uwagi), a także terapie modyfikacji behawioralnych (wydają się być skuteczne w korygowaniu i modyfikowaniu zachowań i niewłaściwych zachowań). Ponadto musimy zachęcać do udziału w działaniach społecznych, aby poprawić relacje z otoczeniem.

Należy podjąć środki w celu zwiększenia percepcji, zdolności motorycznych, uwagi, inteligencji, poznania lub języka. The terapie komunikacyjne są jednym z filarów leczenia. Logopedzi pracują zarówno w komunikacji werbalnej, jak i niewerbalnej, ze szczególnym uwzględnieniem tych ostatnich, ze względu na cechy tej patologii. Programy edukacyjne muszą być elastyczne i dostosowywać się do potrzeb i możliwości tych dzieci.

Wreszcie, jeśli istnieją inne rodzaje zmian, muszą one być traktowane w określony sposób w każdym przypadku

Przytul mnie! Ludzie z zespołem Williamsa (Wrzesień 2019).