Pacjenci Alexithymic zwykle przychodzą na leczenie pod presją ludzi wokół nich, ponieważ to oni naprawdę cierpią twoje symptomy The leczenie aleksytymii należy zastanowić się nad wykorzystaniem technik, które pomagają dotkniętym chorobą zidentyfikować emocje, a jednocześnie są wyposażone w strategie pozwalające na stopniowanie emocji w zależności od wielkości stresujących wydarzeń, przeglądanie aktualnego stylu radzenia sobie. W ten sposób zwiększymy emocjonalne słownictwo pacjenta, co pozwoli mu odróżnić różne gradienty emocji w zależności od okoliczności (na przykład może być nostalgiczny, smutny, załamania lub przygnębiony).

Ogólnie rzecz biorąc, leczenie aleksytymii opiera się na poznawczym rozwoju świadomości emocjonalnej. Oznacza to, że głównym celem leczenia będzie pomoc pacjentowi w rozpoznawaniu i nazywaniu emocji. W tym celu pacjent musi nauczyć się postępować zgodnie z następującymi krokami, jeśli chodzi o zrozumienie i regulowanie jego emocji:

  • Wykryj emocje lub emocje innych: „Jestem smutny”.
  • Asymiluj emocje: umiejętność uwzględniania własnych emocji podczas przeprowadzania konkretnego rozumowania lub podejmowania decyzji. Na przykład powinieneś być w stanie powiedzieć „Mówiłem do ciebie tak, ponieważ byłem zły”.
  • Zrozum: rozumiem różne sygnały emocjonalne, takie jak uczucie napięcia, które ogłasza, że ​​się denerwujemy.
  • Samoregulujące emocje: poprzez znajomość różnych strategii kontroli emocjonalnej poprzez strategie psychoedukacyjne (na przykład odczyty) i specyficzne techniki modyfikacji zachowania (na przykład naśladowanie zachowania osoby działającej jako model, trening umiejętności społecznych itp.).

Trauma wczesnodziecięca i lękowe style więzi - dr Elżbieta Zdankiewicz-Ścigała (Wrzesień 2019).