Celem leczenia agorafobii jest nakłonienie pacjenta do stawienia czoła obawom, kontrolując objawy lękowe. Najskuteczniejsze jest leczenie psychologiczne terapia poznawczo-behawioralna, które w niektórych przypadkach muszą być połączone z leczenie farmakologiczne wskazany przez psychiatrę.

Z terapii pacjent jest szkolony w nabywaniu niezbędnych umiejętności do zaprogramowanej i kontrolowanej ekspozycji na przerażającą sytuację. Strategie te obejmują kontrolowanie fizycznych odczuć lęku pochodzących z agorafobii za pomocą technik relaksacyjnych, zarządzanie myślami przed, w trakcie i po ekspozycji, a także trening umiejętności, których brak może zaostrzyć objawy lęku. (na przykład szkolenie w zakresie umiejętności społecznych w przypadku pacjenta, w którym ich brak zwiększa poziom lęku).

Bardzo ważne jest, aby pacjent z agorafobią nauczył się nie unikaj lub nie uciekaj od tych sytuacji, w przeciwnym razie uwrażliwiłoby to strach. Dlatego sytuacje te powinny być zhierarchizowane między pacjentem a terapeutą zgodnie z poziomem lęku, którego doświadcza pacjent, gdy jest na nie narażony. Często zdarza się, że w pierwszych chwilach terapeuta towarzyszy pacjentowi, aby wystawić się na takie sytuacje.

#1 Wychodzę z Nerwicy Lękowej i Agorafobii (Wrzesień 2019).