The kleptomania Ma stosunkowo wczesny wiek wtajemniczenia i do tego czasu młody człowiek zdobył już szereg zwyczajów i wartości, którymi należy rządzić, właśnie tam, w kształtowaniu swojej osobowości, rodzice i wychowawcy mogą interweniować zapobiegawczo, w tym celu Możesz postępować zgodnie z następującymi wskazówkami:

  • Daje on młodemu człowiekowi możliwość porozmawiania o sprawach, które go dotyczą, aby poznać jego tendencje i jeśli jest to konieczne, aby je poprawić na przykładzie.
  • Jeśli zauważysz, że twoje dziecko przynosi do domu przedmioty, które nie są jego, zapytaj go, skąd je wziął.
  • Obserwuj inne objawy, które mogą być związane z tą okolicznością, takie jak wycofanie lub poczucie winy, jako oznaki, że dzieje się coś dziwnego.
  • Poszukaj pomocy terapeutycznej dla swojego dziecka w przypadku, gdy uważasz, że zaczyna mieć problem kleptomanii, ponieważ gdy staje się nawykiem, trudniej jest mu pomóc.
  • Przedyskutuj swoją opinię na temat swojej grupy przyjaciół, ponieważ jest w nich, gdzie koncentrują się bardziej na tym czasie życia; jeśli jego przyjaciele mają zdrowe nawyki, będzie miał tendencję do ich naśladowania, jeśli są też niewystarczające.

Wapń – Wskazówki jak zapobiegać jego utracie z kości (Wrzesień 2019).