Pomoc w porodzie i kontynuacja całej ciąży przez położna zmniejsza ryzyko powikłań w ciąży i zmniejsza odsetek przedwczesnych porodów oraz konieczność podawania znieczulenia zewnątrzoponowego, wykonywania nacięcia krocza lub używania narzędzi takich jak kleszcze podczas porodu.

Są to główne wnioski wyciągnięte z przeglądu 13 badań - z danymi od ponad 16 000 kobiet - przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii przez naukowców z King's College London, które opublikowano w The Cochrane Library.

Pięć analizowanych badań obejmowało ciążę z wysokim ryzykiem powikłań, podczas gdy pozostałe osiem obejmowało ciążę niskiego ryzyka. Zgodnie z wynikami badań korzystniejsze zarówno dla matki, jak i jej dziecka jest położna, która śledzi ciążę, niż ginekolog lub lekarz rodzinny.

Kobiety, do których uczęszczały położne w czasie ciąży, miały o 23% mniejsze prawdopodobieństwo przedwczesnego porodu

Ponadto kobiety uczęszczające do położnych miały o 19% mniejszą szansę na utratę dziecka przed 24 tygodniem ciąży, a 23% mniej przed porodem przedwczesnym.

Autorzy badania wyjaśnili, że badania obejmowały tylko porody w szpitalach i zawodowych położnych i chociaż zalecili wszystkim kobietom w ciąży dostęp do usług położnej, uważają, że należy zachować szczególną ostrożność w przypadek kobiet prezentujących powikłania ginekologiczne.

3 pozycje na fazę parcia (Październik 2019).