The objawy amnezji koncentrują się głównie na utracie dostępu do pamięci, od konkretnych i konkretnych danych, takich jak daty lub nazwiska, do bardziej ogólnych wydarzeń, a nawet do własnej bibliografii danej osoby. W zależności od ciężkości zaburzenia, afekt będzie mniejszy lub większy, nawet będąc w stanie osiągnąć niemożliwość zapamiętania czegokolwiek z przeszłości.

Ten utrata pamięciKiedy jest bardziej poważny i rozległy, może również pociągać za sobą pogorszenie relacji międzyludzkich i pracy osoby, zachowania antyspołeczne, z którymi próbuje on złagodzić presję społeczną, którą odczuwa, gdy nie jest w stanie funkcjonować w społeczeństwie.

Warto wspomnieć, że choć może istnieć deficyt pamięci deklaratywnej, to znaczy osoba może nie być w stanie opowiedzieć wydarzeń z przeszłości, pamięć procesowa pozostaje nienaruszona, dzięki czemu możemy rozwijać się w codziennym życiu, przez które wiemy jak wykonywać zadania takie jak chodzenie, wiązanie sznurowadeł ...

Często zdarza się utrata pamięci o chwilach przed zdarzeniami, takimi jak wypadki drogowe obejmujące uderzenie w głowę lub zatrucie alkoholem, ponieważ mózg nie miał wystarczająco dużo czasu, aby zarejestrować „ślad pamięci”, i Dzięki temu nie można go odzyskać.

Padaczka alkoholowa,zmiany w mózgu,stany lękowe.Alkoholicy to często osoby z tytułami naukowymi. (Wrzesień 2019).