Badanie opublikowane w magazynie The New England Journal of Medicine, wspierane przez Francuskie Towarzystwo Dermatologiczne i Roche, analizuje leczenie pęcherzyca z rytuksymabem, przeciwciałem monoklonalnym.

Pęcherzyca to stan skóry autoimmunologiczny, rzadkie, co prawie zawsze objawia się u dorosłych w średnim wieku lub osób starszych i charakteryzuje się tworzeniem się pęcherzy na zewnętrznej warstwie skóry (naskórka) i błon śluzowych. Układ odpornościowy organizmu wytwarza przeciwciała do zwalczania niektórych białek w skórze i błonach śluzowych, które powodują reakcję prowadzącą do oderwania komórek naskórka.

Badanie, w którym 13 ośrodków uczestniczyło we Francji i zostało zatwierdzone przez Komitet ds. Etyki Morskiej Sekwany, wykazało skuteczność rytuksymabu, przeprowadzając badanie u 21 pacjentów (14 mężczyzn i 7 kobiet), w których 86% było w całkowita remisja trzy miesiące po otrzymaniu czterech cotygodniowych wlewów rytuksymabu.

Podsumowując, badania te sugerują, że rytuksymab jest bardzo skutecznym sposobem leczenia ciężkiego pęcherzycy, ale dłuższy okres obserwacji byłby szerszy i bezpieczniejszy, konieczny do oceny długoterminowego ryzyka leczenia.