W Hiszpanii od 0,9 do 1,8 miliona przypadków ostre zapalenie zatok przynosowych, Przybliżony koszt epizodu ostrego zapalenia zatok przynosowych wynosi 795 euro. Biorąc pod uwagę fakt, że w Hiszpanii odnotowuje się od 0,9 do 1,8 miliona przypadków rocznie, szacuje się, że przybliżony koszt ostrego zapalenia zatok przynosowych w naszym kraju wynosi od 700 do 1400 milionów euro rocznie. To dlatego, że pacjenci są polimedykowany, nie uzyskując pożądanego rezultatu.

Miliony ludzi cierpią z powodu tej patologii, przekształcając zapalenie zatok przynosowych w jedno z zaburzeń o największych reperkusjach medycznych i negatywnym wpływie na gospodarkę Unii Europejskiej. Zostało to podkreślone w badaniu PROSINUS, które analizuje diagnozę i postępowanie terapeutyczne w tej chorobie, a także pierwsze badanie, które szczegółowo oceniło jej wpływ społeczno-gospodarczy w Europie. Jest to pierwsze hiszpańskie badanie epidemiologiczne i prospektywne.

Dla ich leczenia otolaryngolodzy ustalają trzy podstawowe cele: złagodzenie objawów, szybkie wyleczenie choroby i zapobieganie powikłaniom. Specjaliści starają się również nie nadużywać stosowania antybiotyków i środków mukolitycznych, ponieważ wierzą, że pacjenci są polimedykowani i nie zawsze nakłaniają ich do wyleczenia się w zaplanowanym czasie, ustalonym w ciągu miesiąca.

Reendo with OrthoMTA_Acute Maxillary Sinusitis case (Październik 2019).