Podczas badania potencjałów wywołanych różne elektrody wychwytują sygnały elektryczne, które są przechowywane w pamięci cyfrowej. W tym samym czasie, gdy test jest wykonywany, można obserwować te pomiary, ale ich analiza jest praktycznie niemożliwa, ponieważ badanie różnych rejestrów wymaga czasu i poświęcenia.

Neurofizjolog przeanalizuje rejestr impulsów nerwowych wykrytych w każdym z badanych regionów nerwowych. W każdym zapisie będzie obserwowana seria fal, które zmieniają się w zależności od intensywności i czasu trwania sygnałów neuronowych. Powinny być uważnie badane, aby sprawdzić, czy zmiany elektryczne są spowodowane zewnętrznymi bodźcami czuciowymi.

Możesz udać się do zebrania wyników do lekarza specjalisty, który wysłał ci test, a to zazwyczaj będzie neurolog u otolaryngolog, Podczas tej wizyty specjalista wyjaśni zmiany, które zostały zaobserwowane w trakcie badania. Może okazać się konieczne wykonanie większej liczby testów wymagających większej diagnozy, takich jak tomografia komputerowa lub rezonans magnetyczny. Wyjaśni różne opcje leczenia w twoim przypadku i zaleci najbardziej odpowiednie.

Badania cukrzycy na Plantach (Wrzesień 2019).