The badanie dna oka pozwala okulistom obserwować wnętrze oka w czasie rzeczywistym, dzięki czemu wyniki mogą być natychmiast interpretowane i można ustalić dokładną diagnozę. Jednak lekarz zazwyczaj pisze raport opisujący wszystkie zmiany, jeśli takie istnieją.

Raport z wyniki badania dna oka opisuje wszystkie części wnętrza oka i jego stan. Najważniejsze części, które musisz opisać, to nerw wzrokowy, plamka żółta lub centralny obszar widzenia, małe naczynia krwionośne i obwód siatkówki. Reszta struktur jest zazwyczaj opisywana tylko wtedy, gdy ulegają zmianie.

Jeśli badanie dna oka nie ma celu diagnostycznego, ale jest używane do monitorowania chorób ogólnoustrojowych, takich jak cukrzyca lub wysokie ciśnienie krwi, zwykle konieczne jest wykonywanie zdjęć, które lekarz może zapisać na komputerze lub w drukowanym czasie, dołączyć je do swojej historii medycznej. Jeśli nie można robić zdjęć, opis będzie musiał być bardziej precyzyjny.

Gdy nie jest możliwe wykonanie badania dna oka, możesz skorzystać z innych technik, w zależności od tego, co chcesz studiować. USG oka można wykonać, aby zobaczyć zmiany wewnętrzne, lub w przypadku badań siatkówki można wykonać optyczną tomografię koherencyjną (OCT), która pozwala uzyskać obrazy każdej komórki siatkówki, jakby to była biopsja.

Badanie dna oka (Wrzesień 2019).