Podczas wykonywania laryngoskopia lekarz będzie mógł obserwować zmiany i zmiany w górnych drogach oddechowych. W tym samym momencie możesz postawić diagnozę z wystarczającym zabezpieczeniem, ponieważ istnieją bardzo typowe zmiany, które są identyfikowane gołym okiem. W innych przypadkach będziesz musiał pobrać próbkę (biopsja, kultury ...), aby potwierdzić diagnozę.

Wszystko wyniki laryngoskopia napiszesz je w raporcie, który możesz sporządzić pod koniec konsultacji i przekazać, lub jeśli jest to długie, możesz napisać je spokojnie i wysłać je do ciebie lub do lekarza, który poprosił o test. Gdy są oczekujące testy, poczekasz na wyniki, aby uzyskać ostateczną diagnozę. W tym raporcie możesz również uwzględnić zdjęcia Zrobiłeś w trakcie testu coś bardzo przydatnego, gdy musisz śledzić, czy zmieniasz znane obrażenia.

Kiedy zbierzesz raport, lekarz wyjaśni zmiany, które zostały zaobserwowane w trakcie badania. W wyniku uzyskanych wyników zaproponuje przeprowadzenie większej liczby testów, jeśli uzna to za konieczne, lub wniesie możliwe rozwiązania problemu, jakim jesteś, czy to w zakresie leczenia, czy interwencji chirurgicznych.

Endoskopowe badanie migdałka gardłowego (trzeciego) (Wrzesień 2019).