The wyniki biopsji szpiku kostnego Mogą trwać od tygodnia do miesiąca. Czas oczekiwania jest zatem zwykle długi i wymaga cierpliwości i spokoju. Powodem jest to, że próbka z biopsji nie może być obecnie analizowana. Następujące analizy zostaną przeprowadzone na tej próbce:

  • Plamy histologiczne: za pomocą specjalnych barwników komórki są barwione i można je obserwować bezpośrednio pod mikroskopem.
  • Badania immunofluorescencyjne: Substancje fluorescencyjne mogą być sprzężone z pewnymi składnikami komórek, a tym samym udowodnić ich istnienie.
  • Uprawy mikrobiologiczne: jeśli podejrzewa się zakażenie, próbkę można hodować w odpowiednich pożywkach, które umożliwiają wzrost mikroorganizmów.
  • Badania molekularne: możesz zidentyfikować konkretne białka, które klasyfikują typy komórek, które zawiera próbka.

Wszystkie te testy zostaną zinterpretowane przez lekarza. Wraz z objawami, badania analityczne i biopsja lekarz będzie miał wystarczająco dużo informacji przez większość czasu, aby móc postawić diagnozę. Możesz więc wyjaśnić, co się z tobą dzieje i jakie są dostępne sposoby leczenia choroby.

Pobranie Szpiku / Bone Marrow Harvest (HD, English subtitles) (Październik 2019).