Podczas realizacji elektromiogram różne elektrody przechwytują sygnały elektryczne, które są przechowywane w pamięci. W tym samym czasie, gdy test jest wykonywany, można obserwować te pomiary, ale ich analiza jest praktycznie niemożliwa, ponieważ badanie różnych parametrów wymaga czasu i poświęcenia.

Neurofizjolog przeanalizuje liczbę włókien mięśniowych, które są zdolne do aktywacji wyładowania nerwowego, jak silnie się kurczą, ile latencji istnieje od wypływu do skurczu i czasu trwania każdego skurczu. Jeśli uszkodzenie dotyczy włókien nerwowych, skurcz mięśni nie ulegnie zmianie, ale liczba aktywowanych włókien mięśniowych będzie mniejsza, ponieważ impuls nerwowy nie dotrze do nich wszystkich. Jeśli uszkodzenie tkwi we włóknach mięśniowych, będzie odwrotnie, prawidłowa liczba włókien mięśniowych zostanie aktywowana, ale ich skurcz zostanie zmieniony.

Możesz iść odebrać Wyniki elektromiogramu do lekarza specjalisty, który wysłał ci test, a który normalnie będzie neurolog, W tym spotkaniu wyjaśnisz zmiany, które zostały zaobserwowane w trakcie badania. Możesz uznać za konieczne wykonanie większej liczby testów, które wymagają dalszej diagnozy, takich jak a biopsja mięśni lub nerwów, Opcje leczenia zostaną wyjaśnione, a oni zalecą Ci najbardziej odpowiednią opcję.

Fast Food jedzony 20 lat - wyniki badań. (Wrzesień 2019).