Ludzie, którzy mają status albinosa, mogą prowadzić normalne życie, jednak życie ludzi z zespołem Hermańskiego-Pudlaka może zostać skrócone przez choroby płuc lub serca.

Ogólnie rzecz biorąc, osoby z albinizmem powinny być oceniane od urodzenia przez multidyscyplinarny zespół specjalistów składający się z pediatrów, okulistów, dermatologów, psychologów i pracowników socjalnych, ponieważ albinizm może powodować problemy adaptacji społecznej, ponieważ stan tych pacjentów je przyznaje aspekt inny niż ich krewnych, towarzyszy i innych członków ich grupy etnicznej.

Nie ma lekarstwa W przypadku albinosów można wykonywać tylko zabiegi mające na celu zapobieganie przedwczesnemu starzeniu się i nowotworom skóry.

Za leczenie albinizmu wizualnie Operacje mogą być wykonywane w celu skorygowania zeza, aw przypadku ezotropii lub ekstropii operacja może pomóc w widzeniu poprzez poszerzenie pola widzenia (obszaru, który oczy mogą zobaczyć patrząc na punkt). Lecz w większości przypadków leczenie chorób oczu polega na rehabilitacji wzrokowej, stosowaniu okularów dwuogniskowych, używaniu okularów przeciwsłonecznych w celu zmniejszenia fotofobii, a nawet uciekaniu się do lupy ręcznej lub małych specjalnych teleskopów, a inni wolą używać powiększenia ekranu w komputerach.

Jak zapobiegać albinizmowi?

Nie ma znanego sposobu zapobiegania albinizmowi. Poradnictwo genetyczne powinno być rozważane przez osoby z historią albinizmu lub hipopigmentacji w rodzinie w momencie myślenia o planowaniu rodziny.

Możemy zapobiegać powikłaniom skóry jako oparzenia lub rak skóry poprzez stosowanie kremów kilka razy dziennie z wysokim filtrem przeciwsłonecznym (50+) i unikanie długotrwałej ekspozycji, a także noszenie nieprzezroczystych lub ciemnych ubrań.

A w oczach, jak już wspomniano powyżej, musimy używać okularów ze specjalnymi filtrami i unikać bezpośredniej ekspozycji na światło.

Leczenie i rokowanie w zakażeniach HIV (Wrzesień 2019).