Biorąc pod uwagę to, co przeczytałeś do tej pory, możliwe jest, że przychodzisz do ludzi w swoim środowisku, którzy są odporni lub idealni, jak być. The prężni ludzie Przedstawiają następujący profil:

  • Są ludźmi pozytywnymi iz poczuciem humoru.
  • Lubią cieszyć się relacjami międzyludzkimi; są towarzyskie, łatwo z nimi współistnieją, są asertywni w komunikacji i tak dalej.
  • Przedstaw odpowiednią kontrolę impulsów i ich emocji w ogóle.
  • W obliczu przeciwności losu przedstawiają Locus kontroli wewnętrznejOznacza to, że istnieje wysoki związek między ich zachowaniem a ich konsekwencjami. Podobnie uważają, że w obliczu przeciwności losu mają środki, aby rozwiązać problem lub kontrolować swoje emocje („to, co mi się przydarzyło, jest kontrolowane przeze mnie lub mogę kontrolować, jak to wpływa na mnie”).
  • Mają dużą zdolność do motywowania siebie.
  • Mają odpowiedni poziom samooceny i są postrzegani jako kompetentni, więc ufają sobie.
  • Ludzie o odporności są elastyczni w swoich myślach.
  • Ich zachowanie zmierza do altruizmu; Lubią robić rzeczy dla innych, są dla nich ważne, aby czuć się dobrze z tymi wokół nich.

Odporność psychiczna (Wrzesień 2019).