The empatyczni ludzie dzięki swoim umiejętnościom uzyskują wielkie korzyści natury społecznej, ponieważ sprawiają, że inni czują się zrozumiani, słuchani i gromadzeni emocjonalnie.

The profil empatycznych ludzi Charakteryzuje się:

  • Przedstaw się podwyższony wrażliwość społeczna: martwią się problemami innych, uczuciami innych i tak dalej.
  • Uchwyć komunikacja niewerbalna z pozostałych: wiedzą, jak czytać w gestach, w tonie głosu itp., w stanach emocjonalnych swoich rówieśników.
  • Wiedzieć, jak dawać opinie społeczne: Są w stanie pokazać innym, że uchwycili swoje uczucia.
  • Bądź pełen szacunkuWiedzą, jak zaakceptować uczucia i zachowania innych, bez względu na to, czy ich aprobują.
  • Lubią słuchać (nie tylko słyszeć) i są dobrymi mówcami.
  • Szanuj lub zrozum przyczyny zachowań innych.
Odkryj, czy jesteś empatyczną osobą wykonującą ten test

Nawyki miliardera - unikaj alkoholików i osób uzależnionych. (Wrzesień 2019).