Środki higieniczne są podstawowym filarem zapobiegać infekcji przez Shigella, W ten sposób prawidłowe mycie rąk mydłem jest to jeden z najskuteczniejszych środków zapobiegawczych we wszystkich grupach wiekowych. Zaleca się ostrożne mycie rąk kilka razy dziennie, zwłaszcza przed manipulowaniem i przygotowaniem jedzenia, przed posiłkami lub po pójściu do toalety.

Jeśli obiekt jest zainfekowany i prezentuje się biegunka Ważne jest, aby zmaksymalizować środki higieniczne i rygorystycznie kontrolować postępowanie z odchodami. Pieluchy dzieci zakażonych Shigella powinny być wyrzucane do szczelnie zamkniętej torby, a obszar, w którym wykonano nakrapianie, powinien być odpowiednio oczyszczony środkami dezynfekującymi.

W przypadku zarażenia dziecka w wieku szkolnym ważne jest promowanie szeregu środków higieniczno-sanitarnych w przedszkolu, aby uniknąć zarażenia innych dzieci. Środki te można rozszerzyć na pacjentów w podeszłym wieku hospitalizowanych rezydencje starsze, Jest to niezwykle ważne, ponieważ jak wspomniano powyżej, shigellosis Jest to zapalenie żołądka i jelit o podwyższonym ryzyku zakażenia.

W krajach słabo rozwiniętych ważnym środkiem zapobiegania zakażeniu tej bakterii byłby poprawa w leczeniu i oczyszczaniu wód oraz w gospodarowaniu ściekami, aby uniknąć ich wykorzystania do nawadniania pól, a nawet do konsumpcji.

19/2017# Nastrój rojowy w pasiece- zapobieganie (Wrzesień 2019).