Do zapobiegać zakażeniom Campylobacter Ważne jest, aby zmaksymalizować podstawowe praktyki higieniczne, zarówno osobiście, jak i na poziomie żywności podczas przygotowywania posiłków, aby uniknąć zatrucia pokarmowego.

Niektóre środki zapobiegawcze, które należy zastosować, są następujące:

  • Umyj ręce Ostrożnie kilka razy dziennie, zwłaszcza przed obsługą i przygotowaniem jedzenia, przed posiłkami lub po pójściu do toalety. Właściwe mycie rąk mydłem jest jednym z najskuteczniejszych środków zapobiegawczych we wszystkich grupach wiekowych.
  • Zdezynfekuj przedmioty które mogą być skażone zakażonymi odchodami (w tym dezynfekcja toalet po ich użyciu przez osoby zakażone Campylobacter).
  • Kontroluj zarządzanie wydaleniami w rygorystyczny sposób. Pieluchy zakażonych dzieci powinny być wyrzucane do szczelnie zamkniętej torby, a obszar, w którym wykonano nakrycie głowy, powinien być odpowiednio oczyszczony środkami dezynfekującymi. Ponadto, gdy dziecko w wieku szkolnym jest zarażone, ważne jest promowanie szeregu środków higieniczno-sanitarnych w przedszkolu, aby uniknąć zarażenia innych dzieci. Środki te można rozszerzyć na starszych pacjentów internowanych w domach opieki.
  • Monitoruj różne etapy łańcucha pokarmowego (produkcja, przetwarzanie i przygotowanie żywności).
  • Gotuj lub pasteryzuj skażoną żywność, ponieważ ciepło niszczy bakterie (działanie bakteriobójcze).
  • Staraj się obsługiwać ścieki w najlepszy możliwy sposób (w krajach słabiej rozwiniętych), aby uniknąć jego stosowania do nawadniania pól uprawnych lub do konsumpcji.
  • Nie pij wody z rzek lub inne obszary w pobliżu pastwisk, ponieważ istnieje większe ryzyko skażenia.
  • Unikaj spożywania surowego mleka i produkty z niego wykonane (to znaczy piją tylko mleko pasteryzowane lub gotowane).

What is Campylobacter? Why is food safety important to prevent it? (Wrzesień 2019).