Jeśli dostawa rozwinęła się normalnie, priorytetem jest preferowanie kontaktu skóry z ciałem między matką a dzieckiem i zminimalizowanie separacji między nimi. Badania lekarskie dziecka, które podsumujemy poniżej, są zazwyczaj przeprowadzane przez personel medyczny, który zabiera noworodka do sąsiedniego oddziału położniczego, chociaż w większości przypadków będzie mu towarzyszyć jeden z rodziców.

Otoemisje akustyczne

Jest to prosta metoda wykrywania utraty słuchu u dziecka. Głuchota może być wielu rodzajów i ze względu na różne przyczyny, ale zwykle nie jest to oczywiste, dopóki dziecko nie skończy jednego roku życia lub nie zacznie mówić. Dlatego zaleca się uniwersalne badanie przesiewowe słuchu, aby przypadki były wykrywane tak szybko, jak to możliwe, a tym samym ustalają odpowiednie wytyczne dla ich leczenia.

W tym celu stosuje się przenośny system składający się z przetwornika z małą słuchawką umieszczoną wewnątrz zewnętrznego kanału słuchowego i rejestrującego reakcję ucha wewnętrznego na bodziec dźwiękowy. Chociaż akustyczna otoakustyczna emisja jest zwykle wykonywana, gdy dziecko jest jeszcze w szpitalu, zdarzają się sytuacje, w których test jest niejednoznaczny ze względu na fałdy przedsionkowe dziecka, które uniemożliwiają prawidłową transmisję. W tym przypadku rodzice są wzywani w ciągu kilku dni, aby powtórzyć test, a jeśli po kilku próbach nadal nie wyjdzie, jest on kierowany do biura Otorhinolaryngology w celu zakończenia oceny.

Testy metaboliczne lub „testy pięty”

Opierają się na ekstrakcji kropli krwi po nakłuciu pięty dziecka do dalszej analizy. Krew jest przenoszona na specjalny papier, nazywany kartą Guthrie, i wysyłana do laboratorium. Jest to program badań przesiewowych noworodków (PCN). Zwykle wykonuje się dwie nakłucia: jedną w 48 godzin życia (podczas gdy dziecko jest nadal w szpitalu), a drugą między 5 a 9 dniem życia (wykonywaną w ośrodku zdrowia).

Patologie zdiagnozowane przez ten test są rzadkimi chorobami wrodzonymi, metabolicznymi lub endokrynologicznymi, ale których rokowanie jest korzystniejsze, jeśli diagnoza jest wczesna. Opóźnienie rozpoznania może prowadzić do umysłowego, fizycznego i ciężkiego upośledzenia umysłowego, stąd jego znaczenie.

Liczba patologii, które może wykryć test pięty, jest bardzo szeroka i stale rośnie, choć zależy to również od każdego kraju. W Hiszpanii wczesna diagnoza pięciu chorób wrodzonych (klasyczne badania noworodkowe) była prowadzona od lat: wrodzona niedoczynność tarczycy, wrodzony przerost nadnerczy, fenyloketonuria, niedokrwistość sierpowatokrwinkowa i mukowiscydoza. Jednak w innych krajach, takich jak Ekwador, w 2012 r. Rozpoczęto program badań przesiewowych noworodków krwi piętowej.

Testy metaboliczne mogą również wykrywać inne rzadsze patologie, takie jak wrodzone błędy metabolizmu aminokwasów, wrodzone błędy metabolizmu kwasów tłuszczowych i wrodzone błędy metabolizmu kwasów organicznych (około 30 lub 40 różnych patologii, które mieszczą się w grupie). znane jako „rzadkie choroby” - z bardzo małą częstością występowania, poniżej 1 na 1000 noworodków-). Jednak obecnie te testy nie są wykonywane rutynowo.

Wyniki trwają około jednego miesiąca i są wysyłane pocztą na adres rodziców, chociaż w przypadku wykrycia jakichkolwiek zmian w wynikach są powiadamiani telefonicznie o powtórzeniu testu.

Lekarz śmiał się w głos na sali porodowej. Kiedy mama zobaczyła swoje dziecko, zrozumiała dlaczego | (Wrzesień 2019).