W większości przypadków ślepoty barwnej, z wyjątkiem najłagodniejszych, pacjent i ludzie wokół niego zaczynają wykrywać pewne zaburzenia widzenia podczas wykonywania codziennych czynności, w szkole i...
Czytaj Więcej