Oprócz eksperta bardzo ważne jest wsparcie najbliższego otoczenia, chociaż wiele razy ludzie, którzy cierpią z powodu agresji tego typu, ukrywają go przed rodziną i przyjaciółmi z powodu wstydu. Jeśli tak jest i znasz kogoś, kto cierpiał atak natury seksualnej, CAVAS (Centrum Pomocy Ofiarom Napaści Seksualnych) zaleca:

  • Nie przesłuchuj, nie pytaj o szczegóły ani nie obwiniaj ofiary.
  • Nie oferuj osądów wartościowych dotyczących tego, co się stało lub ich stylu życia.
  • Poleć go, aby potępił i zwrócił się o pomoc do specjalisty, jeśli jeszcze tego nie zrobił.

Oprócz uczucia pieszczoty rodziny i przyjaciół specjalistyczne wsparcie psychologiczne Jest to niezbędne do przezwyciężenia zdarzenia o tych cechach. Psycholog pomaga ofierze przede wszystkim nie czuć się winnym tego, co się wydarzyło, i rozpoznawać i akceptować uczucia, które wywołuje to wydarzenie, takie jak gniew, gniew, smutek lub zamieszanie.

Najważniejszą rzeczą jest to, że osoba otrzymuje niezbędne wsparcie emocjonalne. Ponadto psycholog zminimalizuje zakres stresu pourazowego i przyczyni się do przywrócenia poznawczego ofiary, to znaczy odzyska zdolność koncentracji i podejmowania decyzji. Podobnie, specjalistyczne wsparcie pomaga osobie rozwinąć asertywność i nauczyć się technik zapobiegania, które w jak największym stopniu pozwalają uniknąć takiej sytuacji.

Dysonans poznawczy (Wrzesień 2019).