Dowody na to, że różne bodźce hormonalne wpływają na rozwój i ewolucję niektórych nowotworów są znane od pewnego czasu. Odkrycie receptorów hormonalnych i ciągły rozwój nowych leków doprowadziły do terapia hormonalna Jest niezbędnym leczeniem w niektórych nowotworach, takich jak rak piersi i prostaty, nie tylko w zaawansowanej chorobie, ale jako leczenie uzupełniające.

Terapia hormonalna ma na celu zapobieganie bodźcowi, który hormon, wiążąc się z receptorem, uruchamia wzrost komórki nowotworowej. Osiąga się to bezpośrednio na receptorach, blokując je lub na wytwarzaniu hormonów, zmniejszając ich poziom.

Główne rodzaje leczenia hormonalnego to:

  • Ablacyjna terapia hormonalna: chirurgiczne lub radioterapeutyczne podejście gonad (jajników, jąder) w celu obniżenia poziomu krążących hormonów.
  • Farmakologiczna terapia hormonalna: leki, które różnymi mechanizmami zapobiegają łączeniu się hormonów wytwarzanych przez własny organizm pacjenta z ich receptorami w komórkach nowotworowych, zapobiegając w ten sposób ich wzrostowi.

¿Qué es la hormonoterapia? (Wrzesień 2019).