The energia pływów Należy do kategorii energii odnawialnych i nie zanieczyszcza, jednak nie wszystko, co się z tym wiąże, jest dobrą wiadomością. Przedstawia także niektóre niedogodności, wśród których stwierdzono, że:

  • Szkodzi ekosystemowi, Proces pozyskiwania elektrowni wpływa na gatunki zwierząt i roślin, a nawet znika wokół tych obiektów, a także powoduje zmiany w dnie morskim. Ma to również negatywny wpływ na jakość i zasolenie wody.
  • Ma negatywny wpływ na krajobraz, Infrastruktura składająca się na elektrownie wykorzystujące energię pływów modyfikuje środowisko naturalne ze względu na jego rozmiar i rozszerzenie.
  • Budowa elektrowni pływowej wymaga wstępnego ważne inwestycje gospodarcze miliardów euro. Są to duże konstrukcje, które do zbudowania wymagają ogromnych zasobów ekonomicznych i materialnych.
  • Zależy od zasięgu pływów, Ilość energii, jaką można uzyskać, zależy od zasięgu ruchu morskiego. Dlatego nie wszystkie regiony geograficzne są optymalne, aby uzyskać dobrą wydajność tego źródła energii.

Dlaczego energia słoneczna? (Październik 2019).