To bardzo ważne Terminowa diagnoza ostrego zapalenia kości i szpiku, ponieważ dzięki prawidłowemu leczeniu antybiotykiem można uniknąć martwicy kości i chronicznej infekcji. Wzrost leukocytów w analitycznym jest częsty, ale nie zawsze tak się dzieje. Szybkość sedymentacji erytrocytów i stężenie białka C-reaktywnego we krwi są podwyższone w większości przypadków, zarówno ostre, jak i przewlekłe.

Jednak dane te nie są specyficzne dla zapalenia kości i szpiku, chociaż ich początkowe wartości są przydatne do monitorowania skuteczności leczenia. Posiewy krwi mogą być pozytywne w nawet do połowy przypadków ostrego krwiotwórczego zapalenia kości i szpiku, ale w przewlekłym są prawie zawsze ujemne.

Ostateczna diagnoza opiera się na podejrzeniu klinicznym, które doprowadzi do realizacji testy obrazu które pozwalają na rozpoznanie zapalenia szpiku. Uszkodzenie kości może pojawić się nawet na zwykłym radiogramie, chociaż później niż na skanie. Obecnie, w większości przypadków, stosuje się tomografię komputerową (CT) lub rezonans magnetyczny (MRI) lub obie te metody. Tego typu testy mają dużą czułość w wykrywaniu infekcji i ograniczają zasięg zaatakowanego obszaru kości.

Ważne jest, aby uzyskać próbkę do przetwarzania mikrobiologicznego, wykonując hodowlę materiału zakaźnego uzyskanego przez aspirację cienkoigłową (FNA) lub biopsję otwartą, jeśli to konieczne. Możliwe jest wykonywanie kolekcji próbek również w przypadkach kręgowego zapalenia kości i szpiku z kontrolą radiologiczną z CT podczas nakłucia.

Rak kości: Nietypowe objawy, które są ignorowane (Październik 2019).