Należy przeprowadzić serię testów, aby postawić diagnozę moczenie nocne:

  • Historia kliniczna określić, czy w rodzinie występuje historia moczenia.
  • Badanie fizykalne: składający się z omacywania brzucha, badania narządów płciowych i ewentualnie odbytu i odruchów kończyn dolnych.
  • Analiza moczu.

Promieniowanie rentgenowskie nerek lub pęcherza moczowego, badania krwi lub testy obrazowe lub dynamiczna czynność pęcherza moczowego zwykle nie są wymagane, chyba że lekarz uzna to za stosowne, ponieważ ważne jest wykluczenie niektórych chorób, takich jak:

  • Cukrzyca.
  • Przewlekła choroba nerek.
  • Wrodzone nieprawidłowości rdzenia kręgowego.
  • Pęcherz neurogenny
  • Wrodzone anomalie układu moczowego.

Nietrzymanie moczu problem również u mężczyzn - dr Katarzyna Walicka-Cupryś (Wrzesień 2019).