Przed ustanowieniem jasna diagnoza zespołu Korsakoffa, a tym samym określając sposób leczenia, należy pamiętać, że nie wszyscy przewlekli konsumenci alkoholu cierpią z powodu tego zespołu, ponieważ ich pojawienie się będzie również zależeć od innych czynników, takich jak genetyka lub dieta, więc Dlatego alkoholizm jest czynnikiem ułatwiającym jego pojawienie się, ale go nie determinuje.

Podobnie musimy odróżnić zespół Korsakoffa od innych patologii, które mogą dawać podobne objawy, takie jak:

  • Jako zespół, który występuje głównie u osób starszych, może być tak, że pierwsze objawy, takie jak utrata pamięci wstępnej (nie mogą się nauczyć) przebranie lub mylone z trudnościami, jakie mają starsi w nauce.
  • Neurologiczne procesy zwyrodnieniowe, takie jak otępienie, oraz w obrębie choroby Alzheimera mogą wykazywać objawy podobne do Korsakoffa, zwłaszcza w odniesieniu do utraty umiejętności pamięci.
  • Pobudzenie ruchowe, zwane także neuropatią obwodową, może być spowodowane innymi patologiami, które wpływają na prawidłowe funkcjonowanie nerwów, takimi jak zapalenie stawów lub przewlekła choroba nerek, a nawet cukrzyca.
  • Nadmierną senność można wytłumaczyć wieloma innymi zaburzeniami, takimi jak niewydolność wątroby lub tarczycy, zapalenie opon mózgowych lub letargiczne zapalenie mózgu, chociaż nie jest to znaczący objaw w diagnozie.
  • Epizody psychotyczne i halucynacje mogą pochodzić z sytuacji stresowych, innych patologii, a nawet być spowodowane zatruciem lekami lub innymi spożywanymi substancjami.

Ustalając diagnozę zespołu Korsakoffa, trzeba wiedzieć, że w mniejszym odsetku chroniczny brak witaminy B1 Może pochodzić z innych przyczyn, takich jak rygorystyczna dieta, zaburzenia odżywiania, a nawet dożylne karmienie u hospitalizowanych pacjentów, pod warunkiem, że są one utrzymywane w czasie, co ułatwi występowanie zaburzeń mózgu, a tym samym zespołu Korsakowa.

Korkociąg 1971, Marek Piwowski (Wrzesień 2019).