Pierwszą rzeczą, którą należy odróżnić, jest kleptomania podobnych zachowań, które nie są kierowane przez chorobę psychiczną; nie jest uważany za kleptomanię, że akt kradzieży:

  • Zobowiązany do osobistego wzbogacenia lub zaspokojenia potrzeb.
  • Normalnie planowane.
  • Bez kierowania się nieodwracalnym impulsem.
  • Brak wyrzutów sumienia za popełniony czyn.

Podobnie kleptomania będzie musiała być odróżniona od innych zaburzeń, które prowadzą do niewłaściwych zachowań, które mogą prowadzić do sporadycznych aktów kradzieży, jak w przypadku zaburzeń antyspołecznych, których celem jest nie tyle wzbogacenie, czy nawet uwolnienie uzależniających impulsów, ale raczej wyrażanie przeciwko nim. inni jego gniew i frustracja, cechy jego osobowości.

Kleptomania często występuje wraz z innymi zaburzeniami, zarówno nastrojem, jak i zachowaniem żywieniowym, co sprawia, że ​​ustalenie jasnej diagnozy i utrudnienie oczekiwanych wyników leczenia jest bardziej skomplikowane. W idealnej sytuacji osoby dotknięte chorobą mogą mówić o problemie ze specjalistą w dziedzinie psychologii, aby ustalić, czy kleptomania jest.

• Kleptomania: choroba czy oszustwo? (Tłumaczenie na Język Migowy - PJM) (Wrzesień 2019).