Rozpoznanie padaczki jest kliniczne i oparte na pytaniach. Konieczne jest uzyskanie informacji od członka rodziny lub przyjaciela, który był świadkiem ataków, ponieważ pacjent nie jest w stanie opisać ich w całości.

Musisz spróbować dowiedzieć się wszystkiego, co wydarzyło się przed, w trakcie i po kryzysie. Bardzo ważny jest wpływ na historię osobistą (uraz okołoporodowy, zmiany w rozwoju psychomotorycznym, drgawki gorączkowe, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu, uraz mózgu lub epilepsja w rodzinie).

Podobnie należy zawsze wykonywać badania krwi i moczu, radiografię klatki piersiowej, elektrokardiogram (EKG) i elektroencefalogram (EEG).

Neuroobrazowanie za pomocą CT-MRI umożliwia identyfikację większości uszkodzeń mózgu, które powodują padaczkę (widoczne zmiany anatomiczne), ale nie można jej wykonać u wszystkich pacjentów. Jest on stosowany w tych padaczkach o nieznanej przyczynie, zwłaszcza jeśli ma niedawne pochodzenie, jeśli badanie neurologiczne jest nieprawidłowe lub jeśli w EEG występują oznaki ogniskowego cierpienia mózgu.

Objawy padaczki | Diagnostyka padaczki (Październik 2019).