Objawy pacjenta i szczegółowe pytania, które zawierają pytania o ostatnie podróże do endemicznych obszarów wirusa Ebola, malarii lub grypy, mają kluczowe znaczenie dla wyjaśnienia diagnoza zakażenia wirusem Ebola.

Istnieją specyficzne testy laboratoryjne, które mogą wykryć obecność wirusa Ebola we krwi lub w surowicy, szczególnie w ostrej fazie, takiej jak oznaczenie genomowego lub subgenomowego RNA; Jednak najczęściej stosowaną techniką określania zakażenia tym wirusem jest Wykrywanie przeciwciał IgM i IgG metodą wychwytu lub kanapkowej ELISA technika ta jest testem immunologicznym polegającym na wychwytywaniu przeciwciał obecnych w surowicy pacjenta, gdy reagują one z białkiem wirusa przyłączonym do studzienki prostokątnej płytki polistyrenowej, typu specjalne tworzywo sztuczne.

Inne testy laboratoryjne, takie jak hemogram Mogą dostarczyć dane sugerujące infekcję, takie jak białe krwinki, które zwykle są zmniejszone (leukopenia). Podobnie, można zaobserwować podwyższenie wartości hematokrytu, co jest pośrednią miarą stanu odwodnienia pacjenta i płytek krwi, które uczestniczą w krzepnięciu, które są zmniejszone (co jest znane jako trombocytopenia). Ponad połowa chorych pacjentów ma pewien stopień krwotoku.

Ebola w Cieszynie (Wrzesień 2019).