Anamneza (wywiad kliniczny przeprowadzony przez lekarza na temat objawów pacjenta) i obecność objawów zgodnych z zakażeniem Campylobacter są koniecznymi wymaganiami do przeprowadzenia pierwszego diagnostycznego podejścia do choroby.

Badanie fizykalne zwykle nie jest bardzo przydatne, ponieważ różni się znacznie u różnych pacjentów i zazwyczaj nie ma charakterystycznych objawów, które pozwalają nam podejrzewać zakażenie Campylobacter.

Zmiany mogą pojawić się w badaniach krwi, które pomagają podejrzewać zakażenie Campylobacter (zwiększenie liczby białych krwinek, zmiany jonów lub pH krwi w przypadku dużej ilości odwodnienia).

W badaniu mikroskopowym kału można zaobserwować krwinki czerwone i białe krwinki. Ostateczną diagnozę zakażenia Campylobacter wykonuje się za pomocą stołek (kultura stolca zakażonego pacjenta pokazuje wzrost mikroorganizmu).

Jeśli podejrzewa się bakteriemię (przejście bakterii do krwi), należy zapytać kultury krwi, aby spróbować wykazać ich obecność w krwiobiegu.

Grypa jelitowa: wszystkie możliwe przyczyny | Aktualności 360 (Wrzesień 2019).