Anamneza (wywiad specjalisty z pacjentem w celu poznania jego objawów i stanu) oraz historia kliniczna są bardzo ważnym filarem w diagnoza balanitis -Zapalenie żołędzi i balanoposthitis -zapalenie napletka. W niektórych przypadkach, jak w przypadku zapalenia błony śluzowej nosa wywołanego przez leki (utrwalony rumień lekarski), historia ukierunkowana na stosowanie leków w poprzednich dniach jest niezbędna do osiągnięcia diagnozy. To samo dzieje się w zapaleniu balanitis dla substancji drażniących lub w związku z brakiem higieny.

Badanie fizykalne ma również fundamentalne znaczenie, ponieważ chociaż w wielu przypadkach obraz kliniczny jest podobny, w zależności od przyczyny zapalenia balanitis występują pewne cechy szczególne. Wygląd zmian chorobowych i ich cechy pozwalają lekarzowi postawić diagnozę podejrzenia.

Często zdarza się, że diagnoza balanitis może być przeprowadzona za pomocą historii i szczegółowego badania fizykalnego, bez potrzeby dodatkowych badań, ale istnieją warunki, w których konieczne jest wykonanie innych testów, takich jak biopsja skóry. wykluczyć zmiany przednowotworowe, Jeśli istnieją wątpliwości dotyczące diagnozy, można również wykonać biopsję. Innym często stosowanym testem jest hodowla próbki uzyskanej z żołędzi lub zmian napletka.

Wykonywanie innych testów, takich jak badanie krwi lub moczu, prześwietlenie klatki piersiowej lub inne bardziej szczegółowe testy, zależy od diagnozy podejrzenia. Będą wykonywane tylko wtedy, gdy lekarz uzna za stosowne wykluczyć inne choroby lub związane z nimi powikłania.

Anna wierzyła w kłamstwa Artmana [Diagnoza] (Wrzesień 2019).