Agorafobia ma istotne negatywne reperkusje dla osoby, która ją cierpi, znacząco zakłócając jej jakość życia. Wielu pacjentów z agorafobią odczuwa, że ​​ich codzienne życie jest coraz bardziej ograniczone, ponieważ przestają wykonywać czynności, które lubili z obawy przed pojawieniem się niepokoju. Do głównych konsekwencji agorafobii należą:

  • Zakłócenia pracy (niska wydajność, utrata zatrudnienia).
  • Ingerencja społeczna: przestają mieszkać ze znajomymi i uczestniczyć w imprezach towarzyskich, a relacje między nimi cierpią.
  • Ograniczenia dotyczące podróży: co pociąga za sobą redukcję satysfakcjonujących działań oraz w przypadkach, w których podróżowanie jest konieczne, problemy z pracą.
  • Problemy emocjonalne: zależność od innych, poczucie winy, niska samoocena itp.
  • Zaburzenia psychopatologiczne: depresja, problemy lękowe, uzależnienie od substancji (zwłaszcza leki przeciwlękowe itp.).

Nerwica lękowa z napadami paniki. Dr med. Maciej Klimarczyk - psychiatra (Wrzesień 2019).