The wypadki elektryczne może wystąpić w każdym środowisku, w którym znajdują się urządzenia elektryczne lub kable. Większość wypadków elektrycznych ma miejsce w środowisku pracy i w domu, a wiele z nich jest spowodowanych zaniedbaniem lub brakiem uwagi podczas korzystania z danej maszyny.

Poznaj przyczyny porażenia prądem lub wypadku elektrycznego uwzględnienie ich pomaga uniknąć takich problemów:

  • Przypadkowy kontakt z niezabezpieczonymi lub uszkodzonymi kablami, które są w zasięgu.
  • Obsługa wadliwych urządzeń elektrycznych.
  • Manipulacja gniazdami elektrycznymi bez znajomości elektryczności.
  • Linie wysokiego napięcia: w przypadku tych linii nie ma potrzeby bezpośredniego kontaktu, aby miała miejsce elektryfikacja, ale gdy jest tak dużo napięcia, iskry lecą, co może spowodować łuk elektryczny bez konieczności dotykania kabli.
  • Błyskawica
  • Wypadki przy pracy z powodu braku kontroli maszyn.
  • Wypadki spowodowane zaniedbaniem i nieostrożnością w miejscu pracy. Nie wykonuj procedur zgodnie z zaprojektowanym protokołem, niewłaściwym użyciem zabezpieczeń ...
  • W przypadku małych dzieci mogą wkładać przedmioty do gniazd lub gryźć i łamać przewody.

PORAŻENIE PRĄDEM ELEKTRYCZNYM (Wrzesień 2019).