Stan agorafobii jest konsekwencją interakcji czynników wewnętrznych jednostki (cech osobowości itp.) I czynników zewnętrznych (czynników środowiskowych). Z kombinacji obu możemy wskazać następujący zestaw czynników ryzyka lub przyczyn agorafobii:

  • Wysokie cechy lęku (tendencja do interpretowania sytuacji jako groźnych).
  • Historia rodzinna z zaburzeniami lękowymi.
  • Bycie kobietą: kobiety są bardziej narażone na pewne zaburzenia emocjonalne, takie jak agorafobia.
  • Wiek od 18 do 35 lat.
  • Poddanie się stresującej sytuacji.
  • Doświadczyłeś epizodów z intensywnym poziomem paniki.

Jeśli czynniki ryzyka są ważne, czynniki utrzymania, które utrudniają zniknięcie problemu, nie są mniej ważne. Zachowania związane z unikaniem / ucieczką w obawiających się sytuacjach są głównym czynnikiem podtrzymującym agorafobię, ponieważ nie pozwalają pacjentowi na zdobycie strategii kontrolowania lęku, ucząc go jednocześnie, że unikanie ich jest najlepszą metodą, aby przestać go odczuwać. Zyski wtórne (takie jak zwiększona uwaga lub towarzystwo innych osób) działają również jako główne czynniki utrzymania.

Nerwica lękowa z napadami paniki. Dr med. Maciej Klimarczyk - psychiatra (Wrzesień 2019).