The dawstwo przez aferezę Jest to rodzaj oddawania krwi, który polega na oddzieleniu jego składników, aby zarezerwować tylko te, które są potrzebne w każdej chwili, zwracając pozostałe do dawcy. W tym celu przeprowadza się proces wirowania, który umożliwia oddzielenie różnych składników - osocza, płytek krwi, czerwonych krwinek - od krwi uzyskanej zgodnie z jej gęstością, wybierając ten, który jest potrzebny i rezerwując go w torbie, i zwróć pozostałe komórki dawcy drogą ekstrakcji.

The Wymagania, aby być dawcą krwi przez aferezę Są takie same jak w przypadku tradycyjnego dawstwa, ale od pięciu dni przed oddaniem nie mogą przyjmować niektórych leków, takich jak ibuprofen, paracetamol, aspiryna lub jakikolwiek produkt zawierający kwas acetylosalicylowy. Ponadto przed podaniem przez aferezę musisz podpisać świadomą zgodę.

Bezpieczeństwo dawcy i biorcy jest w pełni zagwarantowane, ponieważ procedura ta, trwająca około 45–60 minut, jest wykonywana przez wykwalifikowany personel za pomocą pojedynczego nakłucia i za pomocą maszyny podłączonej do sterylnego obwodu jednorazowego użytku z żyłą dawcy.

Rodzaje dawstwa przez aferezę

Dawstwo aferezy klasyfikuje się według elementu krwi, który należy wyodrębnić w następujący sposób:

  • Erytrofereza, jeśli są to czerwone krwinki.
  • Plafonofereza, gdy potrzebne są płytki krwi.
  • Plazmafereza w celu uzyskania osocza.
  • Wieloskładnikowy, w przypadku gdy jednocześnie wymagane jest kilka komponentów.

Jak stosuje się składniki krwi

Czerwone krwinki, Można je przechowywać do 42 dni i są często używane u osób dotkniętych wypadkami drogowymi, przeszczepami, porodami z krwotokami, zabiegami chirurgicznymi ...

Plazma, W tej cieczy - która może trwać do dwóch lat - czynniki krzepnięcia i białka są w zawiesinie, która służy na przykład do zatrzymania krwotoków u chorych na hemofilię. Jest on stosowany u pacjentów z rzadkimi chorobami, w przeszczepach, w celu złagodzenia krwawienia, które występuje podczas skomplikowanych operacji, i tak dalej.

Płytki krwi, Komórki te, które można przechowywać od pięciu do siedmiu dni, pomagają zatrzymać krwawienie i są konieczne u pacjentów z białaczką, u tych, którzy przechodzą chemioterapię, w przeszczepach ...

Oddawanie krwi obwodowej jest metodą najczęściej stosowaną w oddawaniu szpiku kostnego.

Zalety dawstwa aferezy

  • Pozwala na wyodrębnienie większej ilości pożądanego elementu - zwykle są to elementy płytki krwi-, podczas gdy reszta wraca do dawcy.
  • Za pomocą jednej darowizny zyskujesz większy wkład elementów, które są najbardziej potrzebne w każdej chwili. Na przykład, w przypadku płytek krwi, ekstrakcja jest wystarczająca, aby uzyskać niezbędną dawkę od tego samego dawcy, podczas gdy w przypadku tradycyjnej metody konieczne byłoby skorzystanie z pięciu lub sześciu różnych dawców.
  • Wyższa jakość Wyekstrahowane składniki mają mniej zanieczyszczeń.
  • Darczyńca może częściej oddawać darowizny - odzyskanie statusu zajmuje mniej niż tydzień - podczas gdy dawstwo tradycyjne może być dokonane tylko co dwa miesiące.
  • Większe bezpieczeństwo odbiornika. Pacjent, który potrzebuje składnika krwi, otrzymuje więcej tego samego dawcy, co zmniejsza ryzyko narażenia na różne antygeny od kilku dawców.

Więcej informacji: Hiszpański Czerwony Krzyż, 900 150 434, [email protected]

Kiedy dawstwo do in vitro i jakie jest ryzyko kazirodztwa? dr. Janusz Wojewódzki & Dorota Dusik (Wrzesień 2019).