Administracja leki przeciwzakrzepowe dla pacjentów z migotanie przedsionków (AF) może zmniejszyć ryzyko cierpienia demencja, W szczególności szanse na rozwój demencji są o 48% niższe w porównaniu z pacjentami z AF, którym nie przepisano takiego leczenia, zgodnie z wynikami badania, w którym przeanalizowano dane ponad 400 000 osób. Cierpieli na tę chorobę w Szwecji.

W wyniku migotania przedsionków może wystąpić skrzepy, które przemieszczają się przez krwiobieg i dotrzeć do mózgu powodując zawał mózgu. Antykoagulanty zapobiegają temu problemowi i, jak potwierdzają nowe badania, również chronią mózg przed demencją, ponieważ, jak wyjaśnia profesor Jeremy Pearson, zastępca dyrektora medycznego w British Heart Foundation, skrzepy krwi w mózgu, które mogą wywołać zator Choroby mózgu są również jedną z głównych przyczyn demencji.

Ochronny wpływ leków przeciwzakrzepowych na demencję był większy, gdy pacjenci rozpoczęli leczenie po rozpoznaniu migotania przedsionków

Wczesne leczenie zwiększyło ochronę przed demencją

Naukowcy uzyskali dane od osób, u których w latach 2006–2014 zdiagnozowano migotanie przedsionków w Szwecji. Wśród leków przeciwzakrzepowych przepisanych tym pacjentom były warfaryna, apiksaban, dabigatran, edoksaban i rywaroksaban, i zaobserwowano, że ich efekty ochronne były ważniejsze, gdy tylko pacjenci rozpoczęli leczenie po diagnozie.

Z tego powodu profesor Leif Friberg z Instytutu Karolinska w Sztokholmie (Szwecja) i współdyrektor pracy stwierdził, że pacjenci powinni rozpocząć przyjmowanie leków przeciwzakrzepowych tak szybko, jak to możliwe, i nie porzucaj leczenia chyba że istnieje uzasadnienie medyczne.

W badaniu jednak nie znaleziono związku przyczynowo-skutkowego między spożyciem leków przeciwzakrzepowych a zmniejszeniem ryzyka demencji, a dr Carol Routledge z Alzheimer's Research w Wielkiej Brytanii wskazał na potrzebę przeciwstawienia tych wyników wynikom nowych prac w tym zakresie, a także kontynuowania badań związek między tymi lekami a ryzykiem różnych rodzajów demencji.

8 Pokarmów i Lekarstw Których NIGDY Nie Należy Mieszać | Jakich Leków Nie Lączyć? (Październik 2019).